Elektrische installatie

De elektrische installatie in uw huis of bedrijf…
Leidingen, meters, kranen, stoppen, relais, een paar oude schoenen en de stofzuiger. Dat is de gemiddelde meterkast in een notedop. Hier komen talloze kubieke meters gas en water en honderden Watts de grond uit. Een bron van energie dus voor het hele huis. Voor wie echter op eigen houtje aan de installatie sleutelt óók een bron van gevaren. Beter kunt u een beroep doen op de erkende Sterkin Installateur. Veiligheid voor alles.

De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. Veel professionele gas-, elektra- en waterinstallateurs zijn bij Sterkin aangesloten. De belangrijkste eisen waar een erkende Sterkin Installateur aan moet voldoen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. Dat is een goede reden om voor de erkende Sterkin Installateur te kiezen.

Sinds 1926 zijn er erkende installateurs in Nederland. De gemeentelijke energiebedrijven stookten toen gas en wekten elektriciteit op. Voor de aanleg van de gas- en elektrische installaties in de huizen werden installateurs opgeleid. Alles was er vanaf het begin op gericht om veilige wijze gas- en elektrische installaties aan te leggen. De erkende installateurs zijn dan ook de oudste vakmensen met een erkenning in ons land.