Duurzaam

Samen gaan we voor Duurzaam!
Samen gaan we voor duurzaam en dat kan op verschillende manieren. Zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw is investeren in duurzaam de moeite waard. Op deze manier kunnen we zo zuinig mogelijk omgaan met onze natuurlijk hulpbronnen en natuurlijke grondstoffen. Ook levert het een besparing in de maandelijke (on)kosten.
Voor inwoners en bedrijven van Aa en Hunze speciale leningen beschikbaar voor duurzame investeringen in de eigen woning of binnen het eigen bedrijf of verenigingsgebouw.

Warmtepomp
Een van de duurzame oplossingen is de warmtepomp. Deze technologie onttrekt warmte aan natuurlijke bronnen, zoals de buitenlucht of de aarde. In combinatie met een HR-ketel ontstaat een intelligent hybride systeem voor maximale energiebesparing. Wim Boelens BV heeft hier ervaring mee en kan u hierin adviseren, ondersteunen en begeleiden.

Zonnepanelen
Milieuvriendelijke en duurzaam stroom opwekken met de zon als energiebron. Immers de zon is een onuitputtelijke bron van energie, waar geen uitstoot van schadelijke stoffen is. Op steeds meer daken zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Zowel op nieuwbouw daken als op bestaande daken zien we tegenwoordig zonnepanelen geïnstalleerd. Deze zonnepanelen zetten (zon)licht om in elektrische stroom. Deze stroom kunt u direkt gebruiken. Indien u meer stroom opwekt met de zonnepanelen dan u gebruikt, kunt u de te veel opgewekte elektrische stroom terug leveren aan uw energieleverancier. U bent dan naast energie gebruiker ook leverancier van energie!
Om maximaal rendement te halen uit zonnepaneelinstallatie is het van groot belang deze op een gunstige plek te plaatsen. Voor de ligging is dakhelling, ligging t.o.v. het zuiden en schaduwwerking van belang. Zonnepanelen kunnen op diverse manieren geplaatst worden. Het uiteindelijke rendement is naast ligging afhankelijk van aantal uren zon en prijs.
Neemt u gerust contact op indien u meer informatie wenst! Samen met uw wensen en onze expertise kunnen we op zoek naar een passende en duurzame oplossing op maat voor U!